Μερικές προτάσεις για καλύτερη ζωή

(εκτυπώστε το και μοιράστε το ή στείλτε το με ένα e-mail στους φίλους σας)

Στα πλαίσια την αλληλοβοήθειας που είναι επιτακτική για την αναβάθμιση του πλανήτη, ο σκοπός μας δεν είναι μόνο αυστηρά εμπορικός. Φαίνεται άλλωστε και από το στυλ της γραφής μας. Σαφώς και θέλουμε να αγοράσετε τους Δίσκους μας, πόσο μάλλον μερικούς από τους Πίνακες μας.

Σας λέμε λοιπόν παρακάτω πράγματα που σίγουρα τα γνωρίζετε, αλλά που πάντα είναι καλό να τα επαναφέρουμε στην συνείδηση μας και να μην αφήνουμε τις μέρες μας να διέπονται από μια μηχανικότητα.

• Βρείτε τα με τον εαυτό σας. Η Συγχώρεση, η Αποδοχή και η Ευγνωμοσύνη (προς τον εαυτό μας και τους άλλους) είναι βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει αυτό που ονομάζουμε Αγάπη προς τον Εαυτό μας.

• Δομήστε μια προσωπική επικλητική προσευχή, κάνετε θετικές δηλώσεις και αρχίστε την μέρα σας με ένα μικρό οραματισμό, προγραμματίζοντας την.

• Αν δεν σας είναι εύκολο να έχετε έναν θετικό τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που σας ταλανίζουν, σκεφτείτε τουλάχιστον ουδέτερα.

• Μην αναλώνετε την ενέργεια σας σε μικρότητες.

• Μην ταυτίζεστε με τα αρνητικά νέα που ακούτε γύρω σας. Συμβαίνουν χιλιάδες καλά πράγματα που δεν μας τα λένε ποτέ.

• Αρχίστε να παρατηρείτε τις σκέψεις και τα συναισθήματα σας. Θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα από την περιοδικότητα τους.

• Παρατηρείτε τι τρώτε, σε υλικό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο.

• Είναι καλό να διαβάζουμε βιβλία, είναι όμως πολύ καλύτερο να εφαρμόζουμε στην πράξη αυτά που λένε τα βιβλία, και να βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Ζωή μας.

• Πολεμάμε με πάθος για την Ζωή, αλλά κάνουμε Ειρήνη με τον εαυτό μας για κάτι που είναι ανέφικτο.

• Δεν είμαστε ανθρώπινα όντα σε ένα πνευματικό ταξίδι. Είμαστε πνευματικά όντα σε ένα ανθρώπινο ταξίδι (Steven Covey)

Some suggestions for a better life

(print and distribute or send it by e-mail to a friend)

Our aim is not only strictly commercial, as there is an imperative mutual aid to upgrade the planet. This is also clear by our style of writing. There is no doubt that we want you to buy our Disks, as well as our Panels.

The following things you may know, but it is always good to bring them back to our conscious mind, preventing every day routine from taking over our lives.

• Find peace within yourself. Forgiveness, Acceptance and Gratitude (towards ourselves and others) are basic requirements to operate with Self – Love.

• Create a personal prayer (mantra), make positive statements and start planning your day with a little visualization.

• If it’s not easy for you to deal with your issues in a positive way, try to use a more neutral way of thinking.

• Don’t spend your energy with exiguities.

• Don’t be influenced by negative news around you. Thousands of good things happen and we never hear about them.

• Start observing your thoughts and emotions. You will learn a lot from their frequency.

• Observe what you eat, on a material and emotional level.

• It is good to read books, but it is far better to apply in practice what the books say and see the results in our Lives.

• We fight with passion for Life, but make Peace with ourselves for something that is impossible.

• We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey. (Steven Covey)

Kommt in Kürze