Δωρεάν ενεργειακό wallpaper

Σημαντικό για σας αλλά και για μας

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, ότι γράφουμε σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το βίωμα ενός Δίσκου Ενθαλπίας. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να μεταφερθείτε από την οθόνη του υπολογιστή σας στο χώρο μας, ενδεχομένως από την άλλη άκρη του πλανήτη, για να τους πιάσετε στα χέρια σας.

Για να έχετε όμως φτάσει να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, μάλλον έχετε κάποιες παραπάνω εσωτερικές γνώσεις, ίσως να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε σωστά ένα εκκρεμές ή κάποιο άλλο μυϊκό τεστ για να εκμαιεύσετε πληροφορίες από το περιβάλλον σας.

Αν λοιπόν είστε εξοικειωμένοι με την χρήση του εκκρεμούς και θέλετε να βιώσετε τους Δίσκους, είναι απλό. Ανοίξτε στην ανάλυση που θέλετε αυτό το enthalpy-wallpaper, ακουμπήστε με τον αριστερό σας δείκτη τους Δίσκους στην οθόνη του υπολογιστή σας και ρωτήστε το εκκρεμές σας με τον τρόπο που εσείς γνωρίζετε, εάν αυτά τα αντικείμενα είναι καλά για σας. Αλλάξτε σε μια άλλη οθόνη που δεν έχει δίσκους και ξαναρωτήστε…

Μην σας φαίνεται περίεργο ότι λειτουργεί. Μιλάμε για πληροφορίες και όχι για ενέργειες. Το enthalpy-wallpaper δεν αντικαθιστά τους Δίσκους, σας βοηθάει όμως, μέχρι να αποκτήσετε αυτούς που θα θέλατε.

Κατεβάστε το wallpaper στην ανάλυση που επιθυμείτε:

• 1024 px • 1200 px • 1366 px • 1600 px • 1920 px

Free energy wallpaper


An important tool for you, as well as for us.

It is very clear to us that any information given on this site cannot replace the experience of an Enthalpy Disk. And it is not that easy to go from your computer screen to our professional space - you may possibly be on the other side of the globe - to hold them in your hands.

But if you are reading this, you probably have esoteric knowledge, or you may use a pendulum or some other muscle testing in order to elicit information from your environment.

If you are familiar with the use of a pendulum and you want to experience the Disks, just open the enthalpy-wallpaper, choosing the analysis you want, tap with your left index the Disks on your computer screen and ask the pendulum (in your own way) if these objects are good for you. Change to another screen that has no disk and ask again...

Don’t be surprised if this works. We are talking about information, not action.
The enthalpy-wallpaper does not replace the Disks, but helps you until you get your own.

Download the wallpaper

• 1024 px • 1200 px • 1366 px • 1600 px • 1920 px

Kommt in Kürze