Έργα Τέχνης

Με τον ίδιο ενθουσιασμό που δημιουργούμε Δίσκους Ενθαλπίας ενθουσιαζόμαστε με την ιδέα να είμαστε πρωτοπόροι στην δημιουργία έργων τέχνης, στα οποία συνδυάζονται η ύλη, η ενέργεια και το σημαντικότερο όλων, η Πληροφορία.

Οραματιζόμενοι την Ζωή μέσα σε έναν κόσμο με ανώτερες ενεργειακές ποιότητες, εργαζόμαστε για την αναβάθμιση των πληροφοριών που περιχέονται στις ενέργειες ώστε αυτές να εργάζονται ευκολότερα με την Ύλη.

Δημιουργούμε πίνακες με ισχυρή πυκνότητα συμπαντικών πληροφοριών, γνωρίζοντας καλά ότι ο χώρος (το άυλο πεδίο) έχει την δική του συνείδηση, όπως και το υλικό πεδίο, και ότι στην ουσία αυτά τα δύο αποτελούν διαφορετικές όψεις του ιδίου νομίσματος, πατώντας επάνω σε μοντέρνες θεωρίες και μαθηματικά μοντέλα της δομής του σύμπαντος, ενώνοντας έτσι την Πνευματικότητα και την Επιστήμη.

Ο Χώρος σας, το σπίτι σας, το γραφείο σας, το θεραπευτήριο σας, θα σας είναι ευγνώμων τοποθετώντας μέσα τους ένα Δημιούργημα μας.

Τα Μοτίβα δημιουργούνται είτε από μια εσωτερική ανάγκη, είτε προέρχονται από δυτικές και ανατολικές εσωτερικές παραδόσεις, αρχέτυπα, συμπαντικά σύμβολα, θεραπευτικά σύμβολα, σύμβολα Ισχύς και Δύναμης, Ευημερίας, συμπαντικής Αγάπης και Σοφίας.

Αυτονόητο είναι ότι επεξεργαζόμαστε και δικά σας σύμβολα.

Η Αξία τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή τους

Artwork

Our enthusiasm in creating Enthalpy Disks doesn’t stop here. The idea of creating artworks combining matter, energy and, most importantly, Information excites us as well.

By visualizing Life in a world with superior qualities of energy, we are working in order to upgrade information contained in the actions, which will be easier to interact with Matter. We create panels with cosmic intelligence of strong density, being aware that space - the intangible field - has its own consciousness, like the material field does.

In fact, these are two different sides of the same coin. We also employ modern theories and mathematical models of the structure of the universe, combining in this way Science with Spirituality. Your personal space, home, office and therapeutic center will be grateful when an Enthalpy Panel is placed inside it.

The patterns are being created either by an internal need, whether from western or eastern inner traditions, archetypes, cosmic symbols, healing symbols, symbols of Power and Strength, Prosperity, Universal Love and Wisdom. We can process your own personal patterns as well.

The value of such artworks is much higher than their price.

Kommt in Kürze