Δίσκοι Ενθαλπίας

Παρότι το φαινόμενο της Ζωής είναι ανεξιχνίαστο, παρατηρείται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες: Ζωή υπάρχει, όπου υπάρχει Τάξη, Οργάνωση και Συνοχή.

Ο ανθρώπινος οργανισμός βρίσκεται σε έναν αέναο αγώνα για τη συνεχή αποκατάσταση αυτής της εσωτερικής τάξης και της διατήρησης της εσωτερικής του ενέργειας (ενθαλπίας), “αποβάλλοντας” συνεχώς την αταξία (εντροπία) από το σώμα, δημιουργώντας έτσι συνθήκες οργάνωσης και συνοχής.

Το άγχος και η πίεση της καθημερινότητας, η ρύπανση του περιβάλλοντος (τόσο η χημική, όσο και η ηλεκτρονική), η κακή ποιότητα των τροφών, αλλά και το γεωπαθητικό στρες, αναγκάζουν τον οργανισμό να υπερλειτουργεί διαρκώς για να ανταπεξέλθει, τον αναγκάζουν δηλαδή να βρίσκεται εκτός ισορροπίας σε μόνιμη σχεδόν βάση. Οι συνέπειες των παραπάνω είναι αυτονόητες και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να τις κατανοήσει.

Οι Δίσκοι Ενθαλπίας δημιουργήθηκαν από την Πίστη και το Όραμα μιας Ζωής μέσα σε έναν κόσμο ανώτερων ενεργειακών ποιοτήτων, που πηγάζει μέσα από την αύξηση της Τάξης και της Συνοχής των Ενεργειών.

Οι Δίσκοι είναι Ενεργειακά Εργαλεία που βοηθούν το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο να έρχεται ευκολότερα σε επαφή με τις φυσικές πληροφορίες που του χρειάζονται για την οργάνωση του. Με τον τρόπο αυτό λειτουργούν υποστηρικτικά στην ακατάπαυστη προσπάθεια του οργανισμού να δημιουργεί συνθήκες οργάνωσης και συνοχής για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου χειροποίητα και δημιουργούνται από ορυκτά υλικά που δένονται μεταξύ τους με ρητίνη, συνδυάζοντας την κβαντική φυσική, την χημεία, αρκετές εσωτερικές γνώσεις, αλλά και πολλά μαθηματικά, αποτελώντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό μοντέρνας επιστήμης και πνευματικότητας.

Έτσι, λόγω κατασκευής και μόνο, οι Δίσκοι Ενθαλπίας συντονίζονται με τις φυσικές - συμπαντικές πληροφορίες και επιδρούν στο ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο. Αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής, αποτελεί η ευκολότερη συνεργασία των Ενεργειών με την πυκνότερη μορφή τους, την Ύλη.

Σε αντιστοιχία με το ανθρώπινο ενεργειακό σώμα, οι Δίσκοι επιδρούν θετικά στον περιβάλλων χώρο, στο νερό και τα τρόφιμα, δημιουργώντας και εδώ συνθήκες με αυξημένη ενεργειακή Τάξη και Οργάνωση.

Οι Δίσκοι δεν περιέχουν μπαταρίες, μαγνήτες, μέταλλα, κρυστάλλους, κατά συνέπεια δεν λειτουργούν με ηλεκτρισμό, μαγνητισμό. Δεν περιέχουν κανενός είδους πληροφορίες εγγεγραμμένες επάνω τους από εξωτερικές πηγές και δεν αποτελούνται από ενεργοποιημένα υλικά, δεν κινδυνεύουν κατά συνέπεια να χάσουν κάτι που δεν έχουν.

Οι Δίσκοι Ενθαλπίας ενισχύουν το ανθρώπινο ενεργειακό πεδίο και το ευρύτερο περιβάλλον και δεν τους επιτρέπουν να επηρεάζονται εύκολα από εξωγενείς επιβαρυντικούς παράγοντες.

Δημιουργήθηκαν απλά για να κάνουν την καθημερινότητα μας καλύτερη.

ENTHALPY DISKS

Even though the phenomenon of Life is unfathomable, it is evident only under precise conditions: Life exists, wherever there is Order, Organisation and Coherence. The human organism struggles constantly to restore an inner order (enthalpy), by ceaselessly discarding disorder (entropy) from the body in order to create conditions of organization and coherence.

Exposure to everyday stress, environmental pollution (both chemical and electronic), poor quality of food, as well as geopathic stress, are forcing the body to over-function continuously in order to cope, that is to say it is forced out of balance on an almost permanent basis. The consequences of the aforementioned on the system are obvious even to the laymen.

Enthalpy Disks were created by the Faith and the Vision of Life in a world of superior energy qualities, which derive from the increase of Order and the Coherence of Energies.

The Disks are Energy Tools that help the human energy field come more easily in contact with the physical information that is needed for its organisation. In that way they function supportively towards the ceaseless effort of the organism to create conditions of organisation and coherence for its unhindered operation.

Entirely constructed by hand and created from fossil materials bound together with resin, combining quantum physics, chemistry, esoteric knowledge and a lot of mathematics, they provide a balanced combination of modern science and spirituality.

Thus, due to construction alone, Enthalpy Disks are coordinated with the natural - universal information and interact with the human energy field. The easier cooperation of the Energies with the highest density of their form - matter, is the result of this effect.

Corresponding with the human energy body, the Disks have a positive effect on the surrounding space, water and food, creating here conditions of increased energy in Order and Organization.

The Disks do not contain batteries, magnets, metals or crystals; therefore they do not work with electricity or magnetism. They do not include any information entered on them by external sources and do not consist of activated materials, therefore there is no risk of losing something that they do not have.

Enthalpy Disks strengthen the human energy field and the wider environment, protecting from the influence of aggravating external factors.

They were simply created to make everyday life better.

ENTHALPIE SCHEIBEN

Obwohl das Leben noch nicht gänzlich begreifbar ist, kann “Leben” nur unter bestimmten Voraussetzungen, wie Ordnung, Struktur und Zusammenfügung gedeihen und erhalten bleiben.

Der menschliche Organismus befindet sich in einem ständigen Kampf für eine kontinuierlieche Wiederherstellung dieser inneren Ordnung (Enthalpie), indem er ständig die Unordnung (Entropie) “aussondiert”. So schafft er immer Ordnungs- und Erhaltungsbedingugnen.

Der tägliche Stress, die chemische als auch die physikalische (Funkwellen) Umweltverschmutzung, die schlechte Qualität der Nahrung, aber auch der geopathische Stress, zwingen unseren Organismus in einer kontinuierlichen Überfunktion, um damit zurechtzukommen. Sie zwingen ihn, ständig ausserhalb seines Gleichgewichtes zu arbeiten. Die Folgen einer ständigen Funktion “aus dem Lot”, sind selbstverständlich, man muss nicht Experte sein, um diese zu verstehen.

Diese Scheiben sind konzipiert, um den Organismus in seinen täglichen Anstregung zu unterstützen, seine innere Ordnung wiederherzustellen.
Woraus sie bestehen
Sie enthalten Naturmineralien, und ihre Funktionen basieren auf dem Prinzip der Strukturierung der Energien des Raumes. Diese Eigenschaften erfolgen aus einer konkreten Orndung der Substanzen in der Scheibe. Diese innere Ordnung erlaubt der Scheiben die Strukturierung der physikalischen (kosmischen) Energien. Sie fliessen somit aus der Scheibe in einer höher geordneten Form heraus.

Die Scheiben enthalten weder Batterien, Magnete, Kristalle, noch radioaktive oder toxische Stoffe, dementsprechend arbeiten sie nicht mit Strom oder Magnetismus.

Enthalpiescheiben sind keine personenorientierte Produkte, sie können daher von jedem benutzt werden. Sie reinigen mit grosser Leichtigkeit Kristalle (siehe Kristallotherapie). Sie werden schon bei verschiedenen Energiearbeiten, wie z.B. Reiki – Sitzungen, mit ausgezeichneten Resultaten benutzt, sogar für den Therapeuten selbst.

Jede Enthalpiescheibe wird per Hand hergestellt, sie erscheint daher nicht gänzlich makellos.

Die Scheiben, welche beidseitig gleiche Wirkung haben, können in fast jede Dimensionierung hergestellt werden und können leicht mit Seife und kaltem Wasser gereinigt werden. Sie haben unbegrenzte Lebensdauer.

Die innere Struktur der Enthalpiescheiben erlaubt der Scheiben wie eine Linse zu fuktionieren. Es ist aus der Physik bekannt, daß Linsen die Sonnenstrahlung fokussieren können, und diese an einem Punkt gesammelt, abgeben koennen.

Enthalpiescheiben besitzen höchste Harmonie in sich. Diese verbreitet sich als Fraktal und strukturiert (ordnet) harmonisch die Umgebung. Aus diesem Grund kann dieses Prinzip als ein übergeordnetes Prinzip verstanden werden, und wirkt somit ordnend auf Raum und Menschen. Innerhalb einer “Ordnungsinsel” koennen fast “Wunder” geschehen.

Enthalpiescheiben aktualisieren die “Software” unser Organismus.

Enthalpiescheiben sind keine “informierte” Produkte, sie tragen in diesem Sinne keine Information in sich. Sie stellen selbst eine Ordnungsquelle der kosmischen Energien dar.
Anwendungsgebiete
• Sie helfen den Stress abzubauen und schaffen beste Voraussetzungen für Entspannung und Schlaf. Bei Stress - Situationen, legen Sie die Enthalpiescheibe für paar Minuten auf den Solarplexus (zwischen Brustbein und Magen) oder in der Naehe des Magens. Kontakt mit der Haut ist nicht erforderlich. Die Benutzung der Scheibe an den gleichen Stellen, ein paar Minuten vor dem Schlafen, wirkt entspannend, und schafft daher beste Voraussetzungen für einen erholsamen Schalf.

• Sie mildern Schmerzen. Legen Sie die Enthalpiescheibe direkt auf der Schmerzstelle (oder in deren Nähe, wenn die direkte Auflegung nicht möglich ist), und lassen Sie diese ein paar Minuten einwirken.

• Da die Enthalpiescheiben die Energien des Raumes strukturieren, wirken energetisierend auf Flüssigkeiten und Nahrung. Wenn Sie für paar Minuten ein Glas Wasser (Kaffee, Tee, Wein, Brot u.a.) auf eine Enthalpieschiebe legen, sorgen Sie um eine höhere energetische Ordnung innerhalb der Fluessigkeit oder der Nahrung. Dieser Effekt wird mit dem Geschmack deutlich spührbar. Machen Sie daher ein Vergleich mit dem entsprechenden unbehandelten Objekt, welches Sie zumindest ein Meter weiterweg von der Scheibe halten.

• Sie gleichen den Einfluß von sog. “geopatischen Stress” aus.

• Legen Sie eine Scheibe zwischen Bildschirm und Tastatur Ihres PC und schaffen Sie die Voraussetzungen einer erholsamen Arbeit.

• Legen Sie einen Blumentopf mit Schnittblumen auf einer Scheibe. Die Blumen werden viel längere Zeit erhalten bleiben.

• Falls Sie mit Kristallen arbeiten, legen Sie diese für ein paar Minuten auf eine Scheibe und sie werden sofert von Fremdenergien befreit.

• Falls Sie sich mit Energietherapien, jeglicher Art, beschäftigen, benutzen Sie die Scheiben während der Therapie (Sitzung). Sie erzielen beste Resultate.