Γενικοί Τρόποι Χρήσης – Μεγέθη Δίσκων

Οι αναφερόμενοι τρόποι χρήσης είναι οι συνηθέστεροι και είναι ενδεικτικοί. Τους Δίσκους τους έχουμε κυρίως στην τσέπη μας, κοντά μας, τους τοποθετούμε στο ηλιακό μας πλέγμα εάν βιώνουμε άγχος, επάνω σε σημεία που πονάμε (χτυπήματα, μώλωπες), τους κρατάμε στην παλάμη μας, μπορούμε να πατήσουμε επάνω τους τα πέλματα μας (ενδείκνυνται γι αυτό οι μεγάλοι). Τοποθετούμε επάνω τους το νερό και τα τρόφιμα. Δεν είναι απαραίτητη η άμεση επαφή με το δέρμα μας, δεν τοποθετούνται επάνω σε ανοιχτές πληγές.

Στις περιοχές των ανθρώπινων ενεργειακών κέντρων (tsakras), οι Δίσκοι λειτουργούν εντονότερα.

Κατασκευάζονται σε δύο διαστάσεις, με διάμετρο 6 cm και πάχος 1,6 cm περίπου (οι μικροί) και διάμετρο 18 cm και πάχος 1 cm (οι μεγάλοι).

Τυχόν εμφανισιακές ατέλειες τους λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους, δεν εμποδίζουν την λειτουργία τους. Έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η λειτουργία τους δεν αλλοιώνεται ακόμα και αν σπάσουν ή φθαρούν εξωτερικά. Και οι δύο πλευρές ενός δίσκου είναι λειτουργικά ισότιμες. Καθαρίζονται εάν χρειασθεί με κρύο νερό και λίγο απορρυπαντικό.

Στους Δίσκους Ενθαλπίας δεν προσκολλούνται ενέργειες. Επομένως δεν είναι προσωπικά αντικείμενα και μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολλούς χρήστες

Αναφέρουμε ρητά στο σημείο αυτό, ότι σε καμία περίπτωση άμεσα ή έμμεσα δεν υπονοούμε ότι η χρήση των Δίσκων Ενθαλπίας αντικαθιστά ή θέλει να αντικαταστήσει, σε περιπτώσεις ασθενειών, την ιατρική διάγνωση και την ιατρική παρακολούθηση. Οι Δίσκοι Ενθαλπίας δεν είναι ιατρικές συσκευές και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές θεραπευτικές αγωγές. Για οποιοδήποτε θέμα διάγνωσης και θεραπείας αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο προσωπικός σας γιατρός.

Various Uses of Enthalpy Disks and Disk Sizes

The reported ways of use are indicative and the most common. We carry them mainly in our pocket, keep them close to us, we place them on our solar plexus when we are stressed, we place them on aching points (bumps, bruises), hold them in our palms, we can step on them with our feet (especially on the large sizes), we can place water and food on them. There is no need to put them directly on our skin, especially on open wounds.
The Disks function more intensely in the areas of human energy centres (chakras).

The Disks are manufactured in two sizes, small (6 cm diameter and 1,6cm thickness) and large (18cm diameter and 1cm thickness).

Possible imperfections - due to their hand made manufacture - do not obstruct their functioning. They have an unlimited lifespan. Even if the Disks external surface breaks or is damaged their energetic properties are not affected. Both sides of a Disk are energetically equal. If necessary, clean with cold water and mild detergent.

Energies do not adhere to Enthalpy Disks, so they do not become personalized objects and can be utilized by many users.

Disclaimer: At this point we explicitly mention that in no way do we directly or indirectly imply that Enthalpy Disk usage replaces or claims to replace medical diagnosis and monitoring in case of illness. Enthalpy Disks are not medical devices and do not, in any case replace therapeutic medical treatments. For any diagnostic and therapeutic issues, only one’s doctor should be consulted.

Kommt in Kürze