2ο Πεδίο: Νερό, Τροφή και Περιβάλλον

Α) Νερό, Δίσκοι Ενθαλπίας και άλλα Τρόφιμα

Το νερό είναι στην κυριολεξία πηγή ζωής. Παραδόξως όμως το ανθρώπινο είδος έχει την οφθαλμοφανή τάση να καταστρέφει τις πηγές της ζωής του! Το νερό στις μεγάλες πόλεις δεν μολύνεται μόνο ως ύλη στην διαδρομή του από τις πηγές του στο ποτήρι μας, μολύνεται σύναμμα το πληροφοριακό του επίπεδο και αυτό έχει σαν συνέπεια να διαστρεβλώνεται το ενεργειακό του.

Στην πράξη το νερό επεξεργάζεται χημικά, αναγκάζεται «παρά φύσιν» να τρέχει σε ευθείες γραμμές μέσα στους σωλήνες (πουθενά στην φύση το νερό δεν ακολουθεί μια γραμμική ροή) και πολλές φορές μένει στάσιμο μέσα σε μπουκάλια για μήνες.

Ίσως δεν είναι αυτονόητο το γεγονός ότι πίνοντας ένα ποτήρι νερό αυτό το νερό γίνεται αυτόματα, «εμείς». Επειδή λοιπόν εμείς αποτελούμαστε από ενέργεια και ύλη, παίζει σημαντικό ρόλο πέρα από την ύλη, η αξία της ενεργειακής και πληροφοριακής ποιότητας του νερού που προσθέτουμε στον οργανισμό μας.

Παρόμοιες είναι οι συνθήκες και στα τρόφιμα. Ακόμα και στα βιολογικά τρόφιμα, είναι συνήθως άγνωστες οι συνθήκες της διαδρομής τους μέχρι το πιάτο μας. Παραμονή σε ψυγεία, μεταφορικά μέσα, μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή τους αξία. Στην εποχή μας πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν πλέον ότι δεν θρεφόμαστε από την ύλη, αλλά από τις ποιότητες των ενεργειών που αυτή περιέχει.

Οι Δίσκοι Ενθαλπίας, επιδρούν θετικά στο νερό και στα τρόφιμα. Τα αναβαθμίζουν με φυσικές πληροφορίες και αυξάνουν την ενεργειακή τους τάξη. Ένα αναβαθμισμένο ποτήρι νερό επιδρά θετικά μέχρι και στον ανθρώπινο ψυχισμό.

Η διάμετρος ενός μεγάλου Δίσκου (18 cm) δεν τον περιορίζει μόνο στην χρήση του για ένα ποτήρι ή μια κανάτα νερό. Δοκιμάστε π.χ.

• Να αφήσετε το δοχείο με τα όσπρια που μουλιάζουν όλη την νύχτα (φασόλια, ρεβίθια) πάνω στο Δίσκο, πριν τα βράσετε!

• Να ζυμώσετε ψωμί, να χωρίσετε την ζύμη σε δυο δοχεία και αφήσετε το ένα να «ανέβει» επάνω στον Δίσκο. Μετά να τα ψήσετε και να τα δοκιμάσετε.

• Να φάτε το φαγητό σας τοποθετώντας το πιάτο σας επάνω στο Δίσκο. Ακόμα καλύτερα να το αφήσετε επάνω στον Δίσκο για μερικά λεπτά πριν το φάτε.

• Να βάζετε επάνω τους τον καφέ σας, το τσάι σας ή το κρασί σας.

Μπορείτε να αφήσετε την φαντασία σας να σκεφτεί κάτι άλλο.

Για το νερό και τα τρόφιμα προτείνουμε κυρίως τον Δίσκο της Ζωής.
Για ένα ποτήρι νερό αρκούν 4-5 λεπτά.

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: Οι Δίσκοι ασχολείται με την ενεργειακή-πληροφορική συνιστώσα του νερού και των τροφίμων. Εάν έχετε αμφιβολίες για το νερό της βρύσης σας, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον μια κανάτα με ένα απλό φίλτρο ενεργού άνθρακα. Έτσι θα καθαρίσετε σε μεγάλο βαθμό το νερό σας από χλώριο και βαρέα μέταλλα. Αυτό το μοριακά καθαρό νερό, δεν παύει όμως να είναι από άποψη ενεργειών ακόμα υποβαθμισμένο. Τοποθετήστε επάνω στο Δίσκο και αναβαθμίστε το.

Β) Περιβάλλων χώρος

Για να δημιουργήσετε ένα χώρο ελεύθερο από δυσαρμονικές ενέργειες, βάλτε το δίσκο στο σημείο του χώρου που θεωρείτε αρνητικό ή κοντά στο σημείο που περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο δίσκος επιφέρει ηρεμία και γαλήνη στο χώρο, όπως και σε εσάς. Εξισορροπούν τις επιδράσεις από το γεωπαθητικό στρες και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (κυρίως οι μεγαλύτερου μεγέθους δίσκοι και κατασκευές) δημιουργώντας ένα ήρεμο περιβάλλον για την εργασία και την ξεκούραση. Τοποθετήστε έναν μεγάλο δίσκο κάτω από το κρεβάτι σας. Προτείνονται όλοι οι μεγάλοι Δίσκοι με έμφαση στους Δίσκους της Ζωής και της Ίασης.

Γ) Υπολογιστές

Τοποθετώντας τους ανάμεσα σε υπολογιστή και πληκτρολόγιο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ξεκούραστη εργασία. Προτείνονται όλοι οι Δίσκοι.

Δ) Καλλυντικά

Τοποθετήστε τα καλλυντικά σας, τις κρέμες των μωρών κ.α. επάνω σε ένα Δίσκο Ενθαλπίας για να τα κρατάτε συνέχεια σε ενεργειακή ισορροπία. Προτείνονται όλοι οι Δίσκοι.

Ε) Λουλούδια

Τοποθετήστε ένα μεγάλο Δίσκο Ενθαλπίας κάτω από ένα βάζο με κομμένα λουλούδια. Τα λουλούδια θα κρατήσουν πολύ περισσότερες ημέρες στο βάζο. Προτείνονται όλοι οι Δίσκοι.

Στ) Τσιγάρα

Το καλύτερο θα ήταν να το κόψουμε. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, μπορούμε να μειώσουμε τις ενεργειακές επιδράσεις τους με την χρήση ενός Δίσκου. Τοποθετείστε απλά ένα τσιγάρο για 4-5 λεπτά επάνω σε ένα Δίσκο. Προτείνονται όλοι οι Δίσκοι.

2nd Field: Water, Food and Environment


A) Water, Enthalpy Disks and other Foods

Water is literally a fountain of life. However, mankind has the obvious tendency to destroy the sources of its life! Water in large cities is not only contaminated by the path from the source towards the glass, it is also infected on the level of information and this has been distorted as a consequence of its energy.

In practice, water is chemically processed; it is "unnaturally" forced to run in straight lines through the tubes (nowhere in nature does water follow a linear flow) and sometimes stagnates in bottles for months. Perhaps it is not evident that by drinking a glass of water, this water becomes automatically, "we". And because we are composed of energy and matter, the value of the energy and informational quality of water we add to our body plays an important role beyond the material aspect.

The conditions in food are similar. Even organic food’s journey towards the plate happens under unknown circumstances. Refrigeration and transportation can reduce their energy value. Nowadays many people realize that we are not nourished by the matter, but by the qualities of actions contained within it.

Enthalpy Disks have a positive effect on water and food. The Disks upgrade them with physical information and increase their energy order. An upgraded glass of water can affect even the human psyche positively. The diameter of a large disk (18 cm) is not only ideal for the use of a glass or a jug of water. Try for example to:

• Leave the pot with the beans to soak overnight (beans, chickpeas) on the Disk before the boil!
• Knead bread, divide the dough into two containers and leave the one to "rise" on the Disk. Then bake them and taste the difference.
• Eat your food by placing your plate on the Disk. The results will be even better if you leave your plate on the Disk for a few minutes before eating.
• Put your coffee, tea or wine on the Disk.

Let your imagination free and if you think of anything else just try it out.
Especially for water and food we recommend the Disk of Life. A glass of water needs 4-5 minutes to be upgraded.

We want to be clear about one thing: Disks deal with the energetic-informative component of water and food. If you have doubts about your tap water, use at least a jug with a simple charcoal filter. This will mostly clean your water from chlorine and heavy metals. This molecularly pure water is nevertheless in energy terms still degraded, therefore place it on a Disk and upgrade it.

B) Surrounding space

In order to create a space free from disharmonic vibrations place the Disk at some place which is considered negative; or close to where you spend most of the day. The Disks bring peace and tranquility to you and your space. They balance the effects of geopathic stress and electromagnetic radiation - especially large Disks and constructions -, creating a peaceful environment for work and relaxation. Place a large disk under your bed. We recommend all large Disks, especially the Disks of Life and Healing.

C) Computers

Place a Disk between your computer and keyboard and create conditions for effortless work. All Disks are recommended.

D) Cosmetics

Place your cosmetics, baby creams etc. upon an Enthalpy Disk to keep their energy balanced. All Disks are recommended.

E) Flowers

Place a large Enthalpy Disk under a vase of cut flowers. The flowers will stay fresh for many more days. All Disks are recommended.

F) Cigarettes

Best would be to quit smoking. But until then, you can reduce the energy impact by using a Disk. Just put one cigarette for 4-5 minutes on a Disk. All Disks are recommended.

Kommt in Kürze